Premia Foodsi kahjum kahanes

Premia Foodsi esimese kvartali koondkahjumi emaettevõtja osaks kujunes 16 mln krooni võrreldes 2009. aasta 26,6 mln kroonise kahjumiga, teatas ettevõte börsile.

Käive kasvas viis protsenti, 234,4 mln kroonile.

Juhtkonna hinnangul oli 2010.a. I kvartal Premia Foodsile edukas.              
Majandustulemused paranesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõikide  
oluliste näitajate osas. Vaatamata turgude jätkuvale madalseisule Eestis ja    
Lätis, kasvas müük olulisel määral Soomes ning Leedus.  Ärisegmentidest näitas eelmise aastaga võrreldes oluliselt paremat tulemust kala ja kalatoodete segment, millele aitasid kaasa nii aktiivsem müügitegevus kui ka toorkala märkimisväärne hinnatõus maailmaturul.

Kohandumaks muutunud turuolukorraga viidi Premia Foodsi grupi ettevõtetes      
2009.a. läbi põhjalik kulude optimeerimisprogramm, mille tulemusena vähenesid  
ettevõtete tegevuskulud aasta arvestuses ca 54 miljoni krooni ehk ca 16,5%     
võrra. 2010.aasta I kvartalis vähenesid  tegevuskuludest kõige enam palgakulud 
(ca 11%) administratsiooni- ja üldhalduskulud (ca 25%) ja müügikulud (ca 8%).  
Paranenud krediidituru, Euribori languse ja muutunud kapitalistruktuuri tõttu on
oluliselt vähenenud ka ettevõtte finantskulud (ca 28%).  Kulude optimeerimine  
ning kapitalistruktuuri muudatused jätkuvad ka 2010.aastal eesmärgiga parandada  veelgi ettevõtte finantspositsiooni.

Premia Foods on jätkuvalt jäätiseturu liider Eestis, omades juhtkonna hinnangul  2010.aasta I kvartalis ligikaudselt 40%-list rahalist turuosa (2009.aasta I    
kvartalis oli turuosaks ligikaudu 37%), Lätis jätkatakse teisel positsioonil   
ligikaudu 15%-lise turuosaga (2009.aasta I kvartalis oli ligikaudseks turuosaks
12%) ning Leedus ollakse samuti teisel positsioonil ligikaudu 20%-lise turuosaga
(2009.aasta I kvartalis oli vastav näitaja ligikaudu 19%). Premia Foods jätkab 
juhtivatel positsioonidel ka teistes sügavkülmutatud toiduainete                (poolfabrikaadid, aedviljad, liha- ja taignatooted, jms) segmentides Baltikumis.

Ettevõtte rahaline turuosa Soome pakendatud jahutatud kalatoodete jaeturul on  
juhtkonna hinnangul ligikaudu 25% ning turuosa on võrreldes 2009.aasta I       
kvartaliga muutunud ei ole, küll on aga müügikäive märgatavalt kasvanud HoReCa 
segmendis.

Premia Foodsi äritegevus on sesoonne ning seda eriti jäätise segmendis, mida   
aitavad mõnevõrra tasakaalustada külmutatud toodete ja kala segmendid.         
Vaatamata sellele moodustab I kvartali müügikäive tavaliselt kogu aasta        
müügikäibest ligikaudu vaid 20%.  Teise ja kolmanda kvartali müügikäibed kokku 
annavad ligikaudu 55% ja neljas kvartal ligikaudu 25% kogu aasta müügikäibest. 
Jäätise puhul on erinevused kvartalite lõikes veelgi suuremad ning vastav      
näitaja esimese kvartalis on 13%, teises ja kolmanda kokku ligikaudu 76% ja    
neljandas kvartalis ligikaudu 11%.  Samas toimub märkimisväärne osa aastasest  
jäätise tootmisest suveperioodiks valmistumise tõttu esimeses ja teises        
kvartalis, mis seetõttu mõjutab negatiivselt aasta esimeste kvartalite tulemust.
Tulenevalt ülaltoodust ning jäätise olulisest rollist kogu ettevõtte           
brutomarginaali kujunemisel on ettevõte tavapärasel aastal ajalooliselt esimeses
ja neljandas kvartalis kahjumis, põhitulem teenitakse teises ja kolmandas      
kvartalis.

Tulenevalt Balti turgude madalseisust ning keskmisest karmimast talvest,       
langesid nii jäätiste kui teiste sügavkülmutatud toiduainete müügimahud ning   
samas, tulenevalt aktiivsemast müügitegevusest Soomes ja kõrgenenud toorkala  
hinnast, kasvasid kala- ja kalatoodete müügimahud, mistõttu võrrelduna         
aastataguse ajaga, muutusid mõningal määral ka tegevusvaldkondade proportsioonid tooteportfellis. Muutused ei ole aga märkimisväärsed ega pikaajalise iseloomuga.

Premia Foodsi geograafiliste turgude seas oli Soome kõige vähem mõjutatud      
majanduskriisist ning seetõttu tulenevalt aktiivsemast müügitegevusest peamiselt
HoReCa suunal kui ka Kesko jaeketis, oli võimalik antud turul müügikäivet ka   
olulisel määral kasvatada. Olulist rolli müügikäibe kasvus mängib ka kasvanud  
toorkala hind.

Balti turud olid Premia Foodsi geograafiliste turgude seas majanduskriisist enim
mõjutatud ning tulenevalt karmist talvest ja elanike kahanenud ostujõust,      
kahanes nii jäätiste kui sügavkülmutatud toodete müük antud turgudel. Eriti    
märgatav oli kriisi mõju Lätis, kus vähenesid käibed kõigis tegevusvaldkondades,
sealhulgas oluliselt HoReCa- segmendis, milles ettevõte on läbi aastate olnud  
tugeval positsioonil. Leedus seevastu õnnestus ettevõttel aga müügikäivet      
kasvatada ja seda eelkõige tänu sügavkülmutatud toodete aktiivsemale müügile   
ning ka logistikateenuste kasvanud müügimaht mõjutas tulemust positiivselt.    
Samas on Leedus põhiliseks müügiartikliks ikkagi jäätis ning peamine müük toimub 2. ja 3. kvartalis, seega ei ole Leedu turu 1. kvartali hea tulemus aasta lõikes määrava tähtsusega.

Vaatamata keerukatele majanduslikele oludele kõigil geograafilistel turgudel,  
suutis ettevõte säilitada jäätise ja sügavkülmutatud toodete brutokasumlikkust 
paranesid ka antud tegevusvaldkondade EBITDA marginaalide näitajad võrrelduna  2009.aasta esimese kvartaliga. Kalatoodete segmendi brutokasum kasvas, samas kui brutokasumi marginaal vähenes. Põhjuseks eelkõige kalatoodete segmendi 26,4%-line hüppeline käibe kasv, mis võimaldas hoolimata marginaali langusest teenida absoluutväärtuses suuremat kasumit. Kalatoodete käibe kasvule avaldas positiivset mõju lihavõttepühade sattumine esimesse kvartalisse (2009. aastal olid lihavõttepühad aprillis) Maailmaturul on seoses Tšiili kalakasvatustes leviva taudiga toorkala (peamiselt lõhe ja forelli) hind tõusnud aastatagusega võrreldes ca 30%, samas lõpptoodete hind pole Soome jaekaubanduses kui põhilisel turul veel sel määral tõusnud. Maailmaturu hinnatõus avaldab negatiivset mõju kõigile kalatööstustele, Premia Foods on võrreldes konkurentidega hinnatõusust vähem mõjutatud, sest vajaminevast kalast 40% kasvatatakse ise.

Osale arutelus

  • Romet Kreek

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Tööstusuudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Statistika

Valdkonna töökuulutused

KLINKMANN EESTI AS otsib MÜÜGIJUHTI

Klinkmann Eesti AS

26. veebruar 2019

TECH SYSTEMS otsib PROJEKTEERIJA-KONSTRUKTORIT

Tech Systems OÜ

28. veebruar 2019

Teabevara