Harro Puusild • 27 august 2019

Mihkel Tammo kolm aastat juhitoolil

Estanci juhi Mihkel Tammo hinnangul vajaks Eesti valitsuse vahetust.   Foto: Tööstusuudised.ee

Pisut enam kui kolm aastat tagasi istus Eesti masinatööstus-ettevõtte Estanc juhitoolile toona vaid 27aastane Mihkel Tammo, kel on nende aastate jooksul tulnud end juhina palju tõestada. “Olen tõestanud end omadele, kuid inspireerinud ka teisi,” hindab Tammo seda perioodi.

“27aastaselt ettevõtte tegevjuhiks saades pead arvestama, et see tekitab nii meeskonnas kui ettevõttest väljapoole jäävates inimestes kõhklusi ja umbusku. Samas jõudsime perekonnas otsusele, et see on parim valik Estanci arenguks,” räägib Tammo.

Intervjuus Tööstusuudistele analüüsib ta möödunut, aga vaatab ka tulevikku. Prognooside järgi saab 2019 olema Estanci jaoks tõeline kasvuaasta, sest müügitulu tõotab teha korralikku hüppe üles ja jõuda enam kui 30 miljoni euroni.

Järgneb intervjuu Mihkel Tammoga.

2016. aastal ilmus uudis, et perefirmas Estanc toimus põlvkonnavahetus. Kuidas need aastad ettevõtte juhina on möödunud?

Mul on hea meel tõdeda, et olen ettevõtet juhtinud pea neli aastat ja selle aja jooksul oleme teinud rohkem käivet ja kasumit, kui kogu varasema perioodi ehk 23 aasta jooksul kokku. Eriti rõõmsaks teeb selle aasta käibe hüppeline areng 19 miljonilt eurolt 30 miljoni euroni.

Ühest küljest on see kindlasti võimalik tänu eelneva kahe põlvkonna pikaajalisele tööle. Samas teiselt poolt on see kindlasti uue põlvkonna mõtlemise teene. Väidan, et ilma põlvkonnavahetuseta ei oleks toimunud sarnast arengut – ei ärifilosoofiliselt ega ka juhtimise ning numbrite mõttes.

Isiklikus vaates on need kolm aastat olnud teekond täis tõestamist. 27aastaselt arvestatava ettevõtte tegevjuhiks saades pead arvestama, et see tekitab nii meeskonnas kui ka ettevõttest väljapoole jäävates inimestes kõhklusi ja umbusku. Samas jõudsime perekonnas otsusele, et see on parim valik Estanci arenguks. Ja ütlesin seejuures ka kohe, et 2019. aasta on see, mil usun, et saan täielikult öelda, et see on ettevõte, mis töötab nendel alustel, mida ma soovin üles ehitada.

Nii on tänaseks läinud ja mul on väga hea meel, et olen ennast tõestanud omadele, kuid inspireerinud ka paljusid teisi mõtlema sellele, et meie ettevõtted vajavad uue põlvkonna juhte, sest nemad saavad aru, millises suunas maailm liigub, ja suudavad meie ettevõtted ja majanduse tervikuna tõusule pöörata.

Kui mõelda sellele, mida on nende nappide aastate jooksul korda saadetud, siis seda on palju. Alustatud sai uue ärifilosoofia loomisest, missioonist, visioonist ja väärtustest. See on muutus, mis toob endaga kaasa kõikehõlmavad muudatused. Ettevõtet on tugevalt ümberstruktureeritud ja inimeste osas on toimunud arvestatavas koguses muudatusi. Kõige tähtsam on see, et paljud vanad olijad on jätkuvalt Estancis kandvas rollis ja usuvad uude lähenemisse. Loodud on uued strateegiad, lõpuni on ehitatud tehas Jüris ja ära on kolitud vanast Männiku tehasest. Turule on toodud täiesti uus väärtuspakkumine ning ehitatud ja vahetatud on ka ERP süsteem ning palju muid IT-lahendusi.

Samas näen, et siiani on toimunud pigem n-ö vundamendi ladumine, et meil oleks hea tervisega aktiivne ettevõte. Sammud käimasoleva strateegiaperioodi lõpuks ja järgmiseks perioodiks peaksid olema aga veelgi ambitsioonikamad ning õnnestumise korral viima meid keskmise suurusega ettevõtte staatusest märksa kõrgemale.

Eelmisel aastal lisandus käibele miljon ja kasum kasvas teil kordades. Kuivõrd need tulemused ootustele vastasid?

Eelmine aasta oli ettevalmistav aasta 2019. aastaks ja tulevikuks ning tulemused olid igati ootuspärased. Märksõnadeks oli muude operatiivsete eesmärkide täitmise kõrval tehase ehitus ja kolimine, mille tähe all kulges terve aasta. Juba saab nautida ka tehtud töö esimesi vilju, mis väljendub paranenud kasumlikkuses ja muutustes meeskonnas, et teha meeskonda ühtsemaks ja avatumaks tulevikuperspektiividele. Kõige olulisemad muutused, mis aitasid meil 2018. aastal olla finantsiliselt tulemuslikumad, on siiski kultuurilised.

Mullu investeeris Estanc 1,15 miljonit eurot. Millised plaanid sel aastal on?

Suuremad investeeringud, mis olid seotud eelmise aastaga, jäid 2017. aastasse ja olid nelja miljoni kandis. Kui rääkida valminud tehasekompleksist, siis tervikuna oleme riske trotsides investeerinud üle 10 miljoni euro. Tehase esimese etapi ehitasime 2012. aastal. Leian, et see on tähelepanuväärne, sest oleme seda teinud küll panga abiga, aga pole kaasanud väliseid investoreid. Estanc on selle ajaga kasvanud kuus-seitse korda, võtmata arvesse tänavust läbi aegade suurimat kasvu.

Oleme tugevalt sees jätkusuutlikkuse teemas ja see mõjutab meie investeerimist märkimisväärselt. Ostsime äsja ettevõtte esindussõitudeks elektriauto, investeerime lähiajal tugevalt hoone elektri- ja soojusautomaatikasse – päikesepaneelidesse. Oleme alustanud ametlikku koostööd näiteks transpordiettevõttega Ahola Special Transport, kes testib vägagi revolutsioonilisi transpordivõimalusi, mida tahame valmides ja koostöös nendega esimesena kasutama hakata.

Teeme ametliku partnerluse vormis koostööd omal alal maailma parimate ettevõtetega Pema ja Fronius ning hoiame kogu aeg kätt pulsil, millised on nende uued automatiseerimislahendused, kuidas need on kooskõlas jätkusuutlikkuse printsiibiga ja haakuvad sellega, mida meie tahame maailmale pakkuda. Selgelt investeerime aktiivselt omatoodete väljatöötamisse ja arendusse, et luua aina rohkem lisandväärtust.

Prognooside järgi peaks tänavune käive kasvama üle 30 miljoni euro. Mis nii suure kasvu toob?

Edutegureid on olnud mitmeid. Esmalt skraberite buum, mis on toonud paar meie mõistes väga suurt projekti ja tellimust ning mille jätkumist keerulisest turust hoolimata loodame ja ennustame. Keskkonnast ja uutest nõuetest tulenevalt tekkivad turud on meil tugevalt fookuses ja positsioneerime end nende jaoks.

Lisaks skraberitele oleme identifitseerinud veel vähemalt neli sarnase potentsiaaliga turgu, mis lähiajal peaksid tõusma. Teeme endast oleneva, et oma kompetentsi ja pakkumisega olla parimal positsioonil.

Kommentaar

Kasvatame pidevalt pink

Mihkel Tammo, Estanci juht:

Siseministri plaan hakata välistööjõu kasutamist veelgi enam piirama mõjutab loomulikult ka tööstussektorit.

Samas oleme sel teemal teinud teadlikke valikuid, kasvatanud pidevalt pinki, parandanud töökeskkonda, tõstnud palkasid, loonud boonussüsteeme ja muid hüvesid, et kujundada tugev tööandjabränd. Usun, et me ei lase riiklikust rumalusest tulenevatel otsustel end mõjutada ja Eestisse jagub ikkagi niipalju kvaliteetset tööjõudu, kui meie seda vajame. Proovime olla lihtsalt eelistatud töökoht oma sihtrühmale.

Selleks teeme pingutusi, et pakkuda praktikakohti, kuid oleme alustamas koostööd kutsekoolidega, ülikoolidega ja kasutada muid meetmeid, et olla tugev tööjõu ligitõmbamisel.

Usun ka ise, et kui tehakse seadusi või regulatsiooni, mis ei ole kooskõlas tegeliku elu vajadustega, siis reaalsus on alati ühe sammu võrra ees – turuosalised leiavad alati head lahendused. Poliitikutelt sooviks selle mõistmist ja samme õiges suunas – vastupidine tegevus on lihtsalt kurb.

Oleme meeskonda toonud paar oma ala vaieldamatut eksperti välismaalt, kes on toonud tugeva arengu meie referentsides ning uutes kliendisuhetes ja sihtturgudes.

Samas oleme meeskonda toonud paar oma ala vaieldamatut välismaist eksperti, kes oma erialadelt on toonud tugeva arengu nii meie referentsides kui ka uutes kliendisuhetes ja sihtturgudes.

Oleme välja arendanud protsessid, bürokraatlikud elemendid ja kliendisuhted ning tegelikult terve allhankevõrgustiku, et suudaksime pakkuda klientidele ka neid tooteid, milles me ise pole enam konkurentsivõimelised. Seda ka selleks, et kui see, mida kliendid vajavad, ületab seda, mida meie tehases on võimalik pakkuda, siis oleme nende jaoks olemas ega piira end oma tehase seintega. Usume konkureerimise asemel koostöösse ja oleme tänaseks väga mitmeti tõestanud, et suudame teha koostööd hollandlaste ja hiinlastega ning Eestis nii riigi- kui erafirmadega.

Oleme oma allhankijatele rentinud Jüris ka täiendavalt 1500 ruutmeetrit pinda, et nad saaksid meie vahetus läheduses projekte teostada. See võimaldab tihedalt suhelda ja tööde kvaliteeti jälgida.

Me oleme ikkagi tootmisettevõte ja üritame pidevalt oma tootmist paremini toimivaks muuta. Headeks näideteks on Microsoft Teams suhtlusplatvorm, mis on ettevõtte ülene ja parandanud meie kommunikatsiooni. Meil on Lean-tegevused ja oleme 50 protsendi ulatuses käivitanud 6S projekti, millele järgneb õige pea teine pool. Oleme hakanud läbi ERPi planeerima märksa täpsemalt ja saame paremat tagasisidet. See kõik on võimaldanud paremini kontrollida meie tegevust ja saavutada suurem läbilaskevõime.

Kuigi äriarendust on viimastel aastatel tehtud ja peamiselt minu poolt, siis alles täna alustame süsteemselt äriarenduse ja laiendustöödega klientide poolel, et saada lehtrisse rohkem päringuid. Samal ajal loome Estanci lugu ja kliendiedu mudelit, et neist suurem protsent “koju tuua” ja klientide rahulolu veelgi kõrgemaks kasvatada. Näeme, et väga palju on võimalik veel juurde panna.

Kas tehasekompleksi laiendamisel on joon all või läheb millalgi taas ehituseks?

Ei tahaks tühjalt suuri sõnu teha, aga kui ütleksin, et uusi plaane ei ole, siis jääks sellest ajakirjandusse märk kui valest jutust. Hetkel hindame äriplaani, millega plaaniksime Jürisse juurde ehitada kuni 10 000 ruutmeetrit tootmispinda. See hõlmab plaane meie tootmise laiendamiseks kui ka soovi tuua koostööpartnerid meile lähemale ja tihendada koostööd. Kui seda artiklit peaks lugema keegi, keda huvitab oma ettevõtte kolimine Jürisse ja näeb ettevõtete vahel sünergiat, mida see looks, siis ta on teretulnud oma soovi mulle avaldama.

Kas börsileminek on ka ettevõttes ühel või teisel moel laual olnud?

Meil on kindel plaan panna pere mõlemad ettevõtted kokku ühise holding-firma alla, mis muudaks nii mõndagi. Kogukäibelt jääksime sealjuures 55–60 miljoni euro kanti ja töötajaid oleks üle 300. Sellega seoses on ühe võimalusena laual väliste investorite kaasamine ambitsioonikate plaanide elluviimiseks. Börsi kõrval on ka mitmed teised variandid. Samas ei ole siin praegu midagi kindlat, aga igal juhul soovime enamusosalust hoida perekonnas.

Isa Raigo Tammo on praegu Estanci nõukogu esimees. Millist laadi nõu isalt enim küsite või millistes küsimustes tema suunav sõna kõige enam abiks on?

Isa kui ettevõtte algataja ja pikaaegne omanik, aga ka juht ja tööline, on ennekõike eeskuju sellest, kuidas raskustega toime tulla ja millessegi uskudes asju ära teha.

Nõukogu liikmena on ta täna kaasatud kõikidesse nõukoguga seotud otsustesse, kuid oma isale au andes on ta lasknud vabalt toimetada ja usaldanud. Arutame ja kuulame, aga ettevõttes domineerib konservatiivsusega tasakaalustatud nooruslik julgus.

Väga hea meel on ka selle üle, et oleme ettevõtet ümberstruktureerides jõudnud hästi toimiva juhatuseni, kuhu on viimase aasta jooksul lisandunud ka kaks täiesti uut noort talenti. Samal ajal on peagi ka nõukogu poolel oodata märkimisväärseid uudiseid.

Vend Anti Tammo juhib uksi tootvat T-Tammerit. Kui tihti vennaga firmade asjad teemaks on? Palju nõu teineteiselt küsite?

Vennaga suhtleme pidevalt ja probleemid on sarnased, sest meil on samas suuruses ettevõtted ja mõlemad toimetavad tootmisvallas. Ärid on küll loomult erinevad – Tammeris saab rohkem automatiseerida ja modulariseerida, meie Estancis toodame n-ö rätsepaülikondi. Aga venna tugi on oluline, olen temalt palju õppinud ja tögades julgen öelda, et viimasel paaril aastal on kehtinud see, et mida Estanc ees, seda Tammer järel.

Meil on igakuised üks ühele vestlused, kus arutame erinevaid juhtimisväljakutseid – neid on personalipoliitikast kuni investeeringute ja tootmise parema korralduseni välja. Üleüldiselt on see koostöö ja kogemus vennaga tekitanud minus kire ka teiste mentordamise vastu, sest tunnen, et mul on üsna palju Eesti juhtidele pakkuda. Seda ka nõukogutöö tasemelt teistes ettevõtetes. Hea, et selleks on erinevaid võimalusi avanenud, sest see on töö miski, mis aitab mul täita missiooni ja levitada head juhtimist.

Millist nõu noortele juhtidele täna anda võiks?

Vaja on sihikindlust ja endasse uskuda. Vaja on ehitada platvormi ja kasvatada tõsiseltvõetavust. Kiirustada ei tohi, sest iga eksimust võimendatakse ja iga õnnestumist pisendatakse. Asjad tuleb läbi mõelda, inimesi kaasata, aga sealjuures tuleb jääda kindlaks oma nägemusele ja plaanile. Otsustusõigust ei tohi teistele ära anda.

Eesti vajab noori juhte, see on ainus moodus, kuidas me riiklikult edasi suudame areneda. Pikalt ees olnud võitlejate põlvkond ei ole võimeline meid tulevikku viima. Väga paljud Eesti ettevõtted elavad täna minevikus ja riskivad seeläbi tururaputustes uppimineku või hääbumisega.

Poliitikat ei saa jätta puudutamata. Viimasel ajal räägitakse mainekahjust, halvast retoorikast ja paljust muust. Kuidas see kõik paistab? Kas Eesti vajab valitsuse vahetumist?

Igal juhul. Eestis on alles jäänud väga vähe inimesi, kes sellest aru ei saa. See on minu arvates nii selge, et ei vääri isegi suuremat sisulist analüüsi. Ma ei näe peamise vastutajana selles olukorrast EKRE-t, sest nende poliitiline strateegia ongi nii üles ehitatud, et vastandumiste ja tundlike teemade kaudu toetajaskonda kasvatada. Ennekõike (näen vastutajana – toim) Keskerakonda ja Jüri Ratast, kes tõestas, et isiklik meeleheide enne erakonna tähtsuse lõplikku hääbumist kaalub üle selle, mis on riigile parim ja viib riiki edasi. Samas usun, et üle pole mõtet reageerida, sest sellised olukorrad tasakaalustuvad varem või hiljem.

Aina enam räägitakse meedias majanduskeskkonnast ja ekspordikasvu kukkumisest. Kuidas Estanci jaoks välisturg hetkel paistab?

Hetkel paistab väga hea. Hindame enda positsiooni nii, et need ligi viisteist turusegmenti, kus me tegutseme, on niivõrd suured, ja nende toodete, mida me toodame, turumaht on kosmiliselt suurem sellest, mida meie suudame toota. Meie töö on pakkuda turule seda, mida turg vajab, ja meiega on kõik korras.

Mis on mis

Estanc AS

Valmistab peamiselt tööstuslikke puhastusseadmeid (skrabereid), soojusvaheteid ja surveseadmeid. Ehitanud skraberi nii maailma suurimale kruiisi- kui ka konteinerlaevale.

Omanik Raigo Tammo

Tegevjuht Mihkel Tammo

Klientideks ülemaailmsed suured ­korporatsioonid Valmet, Wärtsilä, Andritz.

Käive 2018. aastal 18,7 mln eurot, kasvas aastaga 5,7%). Soojusvahetite osakaal müügist ca 30% ning tõuseb lähiajal 45–50 protsendini.

Ärikasum mullu 1,4 mln eurot, kasvas aastaga 119%.

Töötajaid 133

Jaga lugu:
TÖÖSTUSUUDISTE UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad tööstusuudised igal nädalal enda postkasti.

Tööstusuudised.ee toetajad:

Harro Puusild
Harro PuusildTööstusuudised.ee juhtTel: 519 355 24
Hedi Meigas
Hedi MeigasSündmusedTel: 5384 5159
Rain Jüristo
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077