Autor: Ferrometal Baltic OÜ • 27. aprill 2023

Igale kinnitamisvajadusega seotud probleemile leidub lahendus

Ferrometal Oy on üks Läänemere piirkonna suuremaid kinnitustarvikute tarnijaid. Ettevõte pakub ehitus- ja masinatööstusele kinnitusvahendeid alates vundamentide juures kasutatavatest ankurdamistoodetest kuni katusepaigaldustarvikuteni.

Ferrometal on kinnitustarvikute ekspert. Me tunneme kinnitamisvajadustega seotud probleeme ja oskame pakkuda neile lahendusi. Korraldame klientide ettevõtetele ja nende projekteerimispartneritele regulaarselt koolitusi. Kavandame ja loome lahendusi koos oma partneritega.

Ehitustoodete määrus

Määruse EN 1993 (Eurokoodeks 3) kasutuselevõtt tõi muudatusi ka kandvates teraskonstruktsioonides kasutatavate kinnitustarvikute osas. Kasutatavad polditooted peavad vastama Euroopa tootestandarditele. Kinnitusdetailide kuumtsinkimine tuleb teha standardi EN 10684 kohaselt. Kui kasutatakse muid kinnitusvahendeid, nt erikinnitusi, tuleb nende tehnilised omadused ja neilt nõutavad katsed esitada objekti tööde tehnilises kirjelduses.

Teraskonstruktsioonide ehitamise standardkinnitused on jaotatud kahte kategooriasse objektidel, mis projekteeritakse vastavalt standardile EN 1993 ja teostatakse standardi EN 1090-2 kohaselt:

• eelpingestatud hõõrdliidete puhul kasutatakse standardile EN 14399 vastavaid poldikomplekte. Sellised tooted on kõnekeeles tuntud kui HV-komplektid ja need on saadaval ka Ferrometali tootevalikus;

• eelpingestamata hõõrdliiteid käsitleb standard EN 15048.

Mis on HV-komplekt EN 14399-4?

Lühend HV tuleneb saksakeelsetest sõnadest hochfest vorgespannt, mis tähendab „suure tugevusega eelpingestatud“. Tänapäeval viitab lühend HV sellistele HV-poltide komplektile, kus kuuskantpolt ja mutter vastavad standardile EN 14399-4 ja on ette nähtud eelpingestatavate kandvate teraskonstruktsioonide poltühendusteks. HV-poldikomplekt hõlmab ka seibe EN 14399-6. Kõik süsteemi komponendid (polt, mutter, seibid) peavad olema hangitud samalt tootjalt.

Eelpingestatud poltliiteid kasutatakse nihkumiskindluse tagamiseks, seismilistes piirkondades asuvates konstruktsioonides ja muul viisil dünaamilise koormuse all olevate konstruktsioonide puhul. Eelpingestamist kasutatakse ka väsimuskindluse ja pikaajalise vastupidavuse parandamiseks.

Selliste liidete jaoks on olemas ka standardile EN 14399-3 vastav HR-poldikomplekt. Neid kahte komplekti ei tohi omavahel segi ajada, sest nende funktsioonid ja komponentide omadused on erinevad. HV-poldikomplektide standardimist muudeti juba aastal 2007. Mõnes vanas poldikataloogis või joonistel võib kohata vanu DIN-standardi märgiseid:

HV-poltide omadused

HV-poltidel on teatavad eriomadused:

• komplekti komponentidest on poldid tugevusklassiga 10.9, mutrid tugevusklassiga 10 ja seibid tugevusega HV300;

• poltide ja mutrite võtmelaius on tavalisest suurem ja poldipea all on suurem ümardus. See tagab parema koormus- ja väsimuskindluse;

• poldipeadele ja mutrite otsapinnale saab tootja märkida tootmispartii numbrid. See tagab jälgitavuse säilimise ka pärast paigaldamist ja tooteid saab visuaalselt tuvastada pikema aja möödudes. Partiinumbri tunnused võimaldavad asendada 3.1 materjalisertifikaate;

• kasutatavad HV-komplektid on tavaliselt kuumtsingitud. HV-poldi keermetolerants enne kuumtsinkimist on tavaliselt 6g, mistõttu läheb see pärast pealistamist ülemõõtu. HV-mutri keere valmistatakse samamoodi ülemõõdus tolerantsiga 6AZ;

• teadaolev hõõrdetegur saavutatakse kindla pinnatöötluse ja määrimise abil. See võimaldab liite täpset eelpingestamist;

• HV-poldikomplekti komponendid on CE-märgisega, sest need vastavad ehitustoodete harmoniseeritud tootestandarditele.

Korrosioonikaitse ja pinnatöötlus

HV-poldikomplektide korrosioonikaitse ja pinnatöötlus on väga tähtsad toodete tehnilise toimivuse seisukohalt. Lisaks sellele, et pinnatöötlus tagab komplektile vajaliku korrosioonikaitse kogu konstruktsiooni kavandatud kasutusajaks, tagab see ka ühenduskoha õige ja piisavalt täpse eelpingestamise valmistamisetapis.

Poldikomplektide kuumtsinkimine toimub vastavalt standardile EN ISO 10684, mis juhul on tsingikihi paksus vähemalt 40 µm. See tagab suurepärase korrosioonikaitse isegi kõige nõudlikumates keskkonnakoormuse klassides.

HCR (TCB) poldikomplektid EN 14399-10

Uuenduslik kinnituslahendus eelpingestatavatele poltühendustele

TCB-poldikomplekt on eurokoodeksi süsteemile vastav kinnituslahendus eelpingestatud ühendustele. TCB-komplektid vastavad standardile EN 14399-10 ning tugevusklasside 10.9/10 nõuetele. Neid järgides ületatakse standardis EN 1090-2 sätestatud eelpingestamise miinimumväärtused, mistõttu on tooted asendatavad teiste EN 14399 poldikomplektidega (nt HV).

Komplekt sisaldab polti, mutrit ja seibi.

Komplekti pingutamine toimub elektrohüdraulilise paigaldustööriista abil. Ka suurema läbimõõduga TCB-poldid ja -mutrid saab hõlpsasti paigaldada ühe käe tööriista abil paigaldusobjekti ühelt küljelt.

Kasutamise eelised

• Kiire, lihtne ja ohutu paigaldamine.

• Visuaalne kontroll paigalduse õnnestumise suhtes.

• Liitekohas saavutatakse alati õige eelpinge.

• Pingutamisel ei ole poldile suunatud väändelõikejõude.

• Poldikomplektid on kaetud vastupidava ja mittepraguneva Greenkote® kattega.

Kattekihi vastupidavus soolapritsmetele on kuni 1200 tundi, mistõttu sobivad need tooted ka rasketesse ilmaoludesse.

• Elektrohüdrauliline pingutusseade ei vibreeri ega vääna paigaldaja randmeid.

• Ühe seadme abil saab paigaldada mitme eri suurusega tooteid, vahetades vaid padruni.

• Täielik valik teraskonstruktsioonide puhul kasutatavaid suuruseid CE-märgisega.

Mis on SB-komplekt EN 15048-1?

Suur osa teraskarkasside poltühendustest vahendab staatilist lõikejõudu või lihtsalt kinnitab karkassi osad oma kohale. Seda tüüpi ühenduste puhul ei ole poltide täpne eelpingestamine tehniliselt vajalik ega majanduslikult otstarbekas.

Standardi EN 1090-2 kohaselt valmistatavate teraskonstruktsioonide eelpingestamata ühenduste puhul peavad poldikomplektid vastama uuele standardile EN 15048-1. Eelpingestamata ühendustes võib muidugi kasutada ka HV- või TCB-komplekte vastavalt standardile EN 14399.

„Poldikomplekt“ tähendab polte, mutreid ja vajaduse korral ka seibe. Standardi EN 15048 nõuete kohaselt peavad kasutatavad poldikomplekti tooted vastama Euroopa standarditele. EN 15048-1 ei määratle siiski komplektis kasutatavate komponentide standardeid, vaid määratleb üksnes tehnilised nõuded. Ferrometal Oy pakutavates SB-komplektides vastavad kuuskanpeaga poldid standarditele EN ISO 4014 ja EN ISO 4017 ning kuuskantmutrid standardile EN ISO 4032. Tugevusklass on 8.8 ja pinnakatteks kuumtsinkimine.

Täis- ja osalise keermega SB-komplekt EN 15048-1:

Nimetus „SB“ tuleb sõnadest structural bolting.

Nõuded

SB-komplektid tuleb hankida CE-heakskiiduga tootjalt. See käib komplektis olevate poltide ja mutrite kohta. Kuna seibide kasutamine on vabatahtlik, siis nende kohta uusi nõudeid kehtestatud ei ole. Lubatud on kasutada tavalisi teraskonstruktsioonide seibe.

SB-komplektid peavad olema ka CE-märgisega. Piisab, kui see märgistus on pakendil. Jälgitavuse tagamiseks peab olema pakendile märgitud tootmispartii identifitseerimisnumber. Toimivusdeklaratsioone (DoP) saab alla laadida meie kodulehelt aadressilt www.ferrometal.fi või siit.

Iga üksik polt ja mutter peab lisaks tavalistele tugevus- ja tootjamärgistele omama ka tähist „SB“. Märgistus näitab, et tooted sobivad teraskonstruktsioonidele, ja see eristab neid tavalistest kuuskantpoltidest.

Allpool on toodud näide toodete poldipea märgistamise kohta:

SB-komplektide paigaldamine

Kasutatava poldi pikkus tuleb valida nii, et pärast pingutamist ulatuks see vähemalt ühe täiskeerme võrra mutrist välja. Ka mutri kandepinna ja poldi keermestamata osa vahele peaks jääma vähemalt üks täiskeere. Mutrid tuleb paigaldada nii, et nende märgised oleksid kontrollimiseks nähtavad.

Kuna polte ei eelpingestada täpse väärtuseni, ei ole standardites sätestatud poldikomplektide pingutusmomenti. Kinnitatavad komplektid peavad siiski olema tihedalt ühendatud. Vältida tuleb ülepingutamist, eriti läbimõõduga M12 ja lühikeste poltide puhul. Ainus viide kinnitusmomendile on esitatud järgmises standardi EN 1090-2 lõigus: „Iga poldikomplekt tuleb pingutada vähemalt tihedalt kinnitatud pingsuseni. Tihedalt kinnitatud pingsuse võib enamasti lugeda saavutatuks, kui paigaldaja kasutab tavasuuruses mutrivõtit ilma lisavarreta või kui löökmomentvõti hakkab tegema lööke.“

Soovituslikult võib kasutada tavalisi tugevusklassi 8.8 poltide pingutamismomente.

Seibide kasutamine

Standardi EN 15048-1 järgi ei ole seibide kasutamine vajalik sellistes eelpingestamata ühendustes (välja arvatud ühelõikeline ühendus), kus on ainult üks polt või üks poldirida. Ühenduse paigaldamise lihtsustamiseks, pinnasurve jagamiseks ja konstruktsiooni värvipinna kaitsmiseks on siiski soovitatav ja hea tava kohane kasutada seibe nii poldipea kui ka mutri all. Seibidena võib kasutada nt tavalisi standarditele DIN 126 / EN ISO 7091 vastavaid seibe tugevusega HV 100 või ka HV 200. Sama kõvadusega on saadaval ka paksemaid 8 mm seibe DIN 7989.

SB-komplektid EN 15048-1 kohaselt

DIN EN ISO 4014

DIN EN ISO 4017

Profiiltoru kinnitus Box bolt®

Materjalivariantideks tsingitud teras, kuumtsingitud teras ja happekindel teras A4

Kinnitamiseks profiiltorude või muude raskesti ligipääsetavate osade külge. Kinnitus sobib kohtadesse, kus paigaldusobjektile on juurdepääs ainult ühelt poolelt.

Poltide tugevusklass on 8.8 (EN ISO 898-1) või A4-70 (EN ISO 3506-1).

Ühendus tehakse keerates polti, hoides samal ajal muhvi kaelust paigal, mis juhul muhvi tiivad avanevad. Pingutamine toimub momentvõtme abil. Profiilitoru kinnitus on mõeldud kasutamiseks ainult üks kord. Toodetele kehtib sertifikaat DIBt Z-14.4-482.

Tooted leiad Ferrometal´i e-poest.

Lisateavet Ferrometal Oy müügi kohta saab aadressil [email protected] või helistades telefonil +372 699 0470.

Ferrometal Baltic OÜ, Varre 1, 10138 Tallinn.

Liitu Tööstusuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Tööstusuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Harro PuusildTööstusuudised.ee juhtTel: 519 355 24
Toomas KeltTööstusuudiste toimetajaTel: 50 72 816
Anu SoometsSündmuste programmijuht Tel: 5164397
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077