Autor: Äripäeva eriprojektide ja sisuturunduse üksus: [email protected] • 16. september 2020

Maksimeerige APM 4.0 abil tehnoloogia, tegevuste ja hoolduse tõhusust

Seadmete varahaldus (APM) digiülemineku osana – tööstusettevõtete ressursside tootlikkuse optimeerimine Aveva Wonderware APM tarkvaraga

Varahaldussüsteemi (APM) hindamine võimaldab klientidel saada selge ülevaade ettevõtte hetkeseisust ja sellest, kus parandamisvõimalused annavad kiireima rahalise tulu. AVEVA APM-i hindamine sisaldab ka põhjalikku tegevuskava strateegia rakendamiseks, mis hõlmab inimesi, protsesse ja süsteeme (IT ja OT).

Tänu tööstusliku asjade interneti (IIoT) tulekule ja tegevuse käigus tekkivate andmete üha suurenevale mahule saavad ettevõtted praegusel ajal jälgida oma tegevuse kõiki aspekte. Ühelt poolt annavad need andmed organisatsioonidele võimaluse oma äritegevust parandada ja digiüleminek lõpule viia. Teisalt tekitab see raskusi andmete ühendamisel tegevuste, tehnoloogia ja IT-domeenide üleselt. Sellised eraldiseisvad ja omavahel ühendamata andmehoidlad takistavad ettevõtetel hankida uusi teadmisi selle kohta, kuidas olla konkurentsivõimelisem.

Kui tööstusettevõttel on digiülemineku strateegia, on peaaegu kindel, et varahaldus on selle oluline osa. Seda seetõttu, et kui keskenduda varadele, võib töökindluse ja tootlikkuse tõstmisest saada märkimisväärset kasumlikkust.

Varad on igas tööstusettevõttes kesksel kohal ja nende optimeeritud hooldus on põhieesmärkide, näiteks kasumlikkuse, töökindluse ja ohutuse saavutamiseks ülioluline. Optimeeritud hooldusprogrammi ja strateegia eesmärk on varade hooldamine ainult siis, kui see on vajalik ja majanduslikult kõige kasulikum. Üsna sageli toimub varade ülehooldus, mis võib oluliselt suurendada hoolduskulusid ja põhjustada täiendavaid defekte seadmete liigse demontaazhi ja vale kokkupaneku tõttu. Alahooldatud varade puhul on aga rikete ja seadmete olulise kahjustuse oht kahtlemata veelgi suurem.

APM-i ülevaade

Teavet tootmisega seotud varade kohta hoitakse sageli erinevates omavahel sidumata andmebaasides ja registrites.

Rahvusvahelise uuringufirma Gartneri järgi hõlmab varahaldus (APM) andmete kogumise, integreerimise, visualiseerimise ja analüütika võimalusi, mida ühendab füüsiliste varade töökindluse ja kasutatavuse parandamise selgesõnaline eesmärk ning samal ajal riskide ja tegevuskulude minimeerimine. APM ühendab varade ja toimingute andmete erinevad allikad ja vormingud. See kasutab digitaalse kaksiku tehnoloogiat, et parandada saadaoleva teabe kasutamist hooldus- ja varahaldusstrateegiate väljatöötamisel.

APM sisaldab tavaliselt seisundi jälgimist, ennetavat hooldust, vara terviklikkuse haldamist, töökindlusele suunatud hooldust ning hõlmab sageli selliseid tehnoloogiaid nagu varade seisundi andmete kogumine, visualiseerimine ja analüütika.

Digiülemineku strateegia osana pakub see ettevõttele järgmisi võimalusi ja eeliseid.

•1D-, 2D- ja 3D-varamudelid, mis on integreeritud varateabe haldamisega – keskne hoidla, mis ühendab erineva varateabe.

•Tegevusandmete platvorm, mis on võimeline töötlema reaalajas andmeid ja teisendama need kasutatavateks ülevaadeteks.

•Prognoosiva ja normatiivse varaanalüütika võimalused.

•Ettevõtte varahaldus – ennetava hoolduse proaktiivne haldamine, et saada kogu organisatsiooni andmetest põhjalik ülevaade.

•Riskipõhine hooldus – varade seadmine tähtsuse järjekorda vastavalt äririskile.

•Kontekstis olevate andmete sujuv ja ühendatud vaade parema ülevaate ja paremate äritulemuste saamiseks.

Varade visualiseerimine

APM-i lahenduse oluline komponent on visualiseerimistööriist, mis pakub projekti- ja varateabe sujuvat ja ühendatud vaadet. Varahaldussüsteem ühendab ettevõtte tehnoloogilised, infosüsteemidest ja tootmisprotsessidest pärinevad reaalaja andmed üheks . See vähendab keerukust, võimaldab täpset otsustamist ja loob uusi efektiivseid tööviise.

Varade visualiseerimine pakub kontekstis olevat ja kergesti kasutatavat vaadet kogu digitaalsele varale, tagades juurdepääsu teabele igal pool ja igal ajal. See võimaldab tõhusamalt kaasata eksperte probleemide lahendamiseks, edastades teavet ja dokumente 3D-mudeli kontekstis.

Analüüsimine ja tegutsemine

1D-, 2D-, 3D-mudelid

Digitaalse kaksiku visualiseerimine algab materiaalsete varade elutsükli kavandamise, väljatöötamise ja soetamise etapis, kasutades selleks loodud varade digitaalse esituse mudeleid. Kui need mudelid pole saadaval, saab kasutada tarkvara AVEVA LightForm Modeler, et kiirelt luua olemasolevate tehaste ja varade üksikasjalikud digitaalsed kaksikud.

AVEVA LightForm Modeler pakub kulupõhiselt konkurentsivõimelist ja madala riskiga 3D-andmete kogumist, et saaksite tõhusalt tööstuspiirkondi visualiseerida. Valdkonna parimatele tootlikkusfunktsioonidele lisandub LightForm Modeleri ainulaadne suutlikkus suure eraldusvõimega laserskaneeritud andmed uue kujundusega integreerida ja seda nii 3D-kujunduskeskkonnas kui ka joonestatud toodetes.

Varade kriitilisus

AVEVA riskipõhine hooldus toetab vara tootlikkuse parandamist, integreerides riskipõhise hoolduse üldisesse varahalduse strateegiasse, et aidata teil võimalikult palju kulusid oma tegevusest välja teenida, maksimeerides samal ajal investeeringutasuvust.

Riskipõhine juhtimine loob optimeeritud hooldusstrateegiad, vaadates kõigepealt ettevõtte äristrateegiat ja eesmärke ning seades seejärel tähtsuse järjekorda tegevused kuni üksiku vara tasemeni, mis on tasakaalus riski, kasutatavuse, kulude, ohutuse ja tootlikkuse vahel, et maksimeerida investeeringutasuvust.

Tarkvara annab põhjaliku ülevaate kriitilistest varadest, riketest ja leevendavatest toimingutest, mis on prognoosivas analüütikas olulised.

Lühidalt öeldes aitab lahendus varasid äririski põhjal tähtsuse järjekorda seada. 20 aasta vältel kogutud seadmete töökindluse andmete teek kiirendab koos riskipõhise hoolduse tarkvaraga kasutuselevõtu aega kuni 90 protsenti, et aidata teil investeeringutasuvust palju kiiremini saavutada.

Ettevõtte varahaldus

Digitaalse kaksiku elutsükli edenedes tuleb seda ajakohastada riskihindamise maatriksite, hooldusdokumentide ja teadaolevate riketega.

AVEVA ettevõtte varahaldus on terviklahendus hoolduse, varuosade ja inventari haldamiseks ning täielike hankevõimaluste pakkumiseks varamahukatele tööstusharudele. See on ülioluline, et tagada tööjõu, materjalide, tööriistade, jooniste, alltöövõtjate nõuete ja ohutusteabe järgimine ning proaktiivsete hooldustoimingute läbiviimine.

Seisundipõhine hooldus

Olemasolevate seadmete ja rajatistega kasvavate tootmisvajaduste rahuldamiseks peavad organisatsioonid leidma optimaalse tasakaalu vara kasutatavuse ja rakendamise vahel. AVEVA Condition Management on intelligentne tarkvaralahendus, mis ühendab seisunditeabe olulise tähtsusega tehasesüsteemide ja ärilahenduste jaoks vajalike toimingutega.

Vara seisundi mõistmisega aitab AVEVA Condition Management suurendada vara kasutatavust, vähendada kulusid ning vältida tarbetut hooldust ja seisakuid. See toetab pidevat täiustamist integreeritud töövoo haldamise võimekuse kaudu ning lihtsa juurdepääsuga jooksvale varateabele tagab tegevuste, tehnoloogia ja hoolduse puhul parema otsustusprotsessi.

Prognoosiv ja normatiivne varaanalüütika

Kriitiliste varade puhul on hädavajalik jälgida ja tuvastada võimalikke rikkeid ning hinnata tõrgetega seotud riske, aga ka ette näha korrektseid hooldustoiminguid, et saavutada ettevõtte jaoks majanduslikult kõige kasulikumad tulemused.

AVEVA Predictive Asset Analytics annab hinnangu ja varase hoiatuse seadmetega seotud probleemide kohta mitu päeva, nädalat või kuud enne riket. See aitab organisatsioonidel vähendada seadmete seisakuid, suurendada töökindlust ja parandada tootlikkust, vähendades samal ajal töö- ja hoolduskulusid.

Tegevuse ohutusjuhtimine

Keerukate tehniliste varade puhul on ohutu ja nõuetele vastava töö kavandamine ning teostamine äärmiselt oluline. Iga kontroll, hooldus ja remonditöö tuleb läbi viia korrektselt, järjekindlalt, teades asjakohast teavet ning kooskõlas valdkonna eeskirjade ja parimate tavadega.

AVEVA Control of Work on kõikehõlmav, põhjalik ja järeleproovitud lahendus, mis võimaldab varahalduritel kõrvaldada, minimeerida või leevendada tegevusriske, optimeerides samal ajal varade tootlikkust.

Mobiilsus

Suurte tööstusorganisatsioonide jaoks on oluline operaatorite turvalisuse ja olukorrateadlikkuse parandamine. Töötajate varustamine kohapeal raskete otsuste langetamiseks vajaliku teabega võib organisatsioonide jaoks vähendada plaaniväliseid seisakuid, parandada tehaste tootlikkust, suurendada ohutust ja olukorrateadlikkust ning parandada õigusaktide järgimist.

AVEVA Mobile Operator annab operaatorite kasutusse vajalikud üksikasjad, nagu töö- ja hooldustoimingud, seadmete skeemid ja tööajaloo. See on konfigureeritava tarkvara ja vastupidava mobiilse riistvaraga valdkonna juhtiv mobiilne tööjõu- ja otsustusabisüsteem, mis aitab operaatoritel, objektiinseneridel ja töödejuhatajatel luua kontrolli- ja normtoiminguid, määrata ja hallata ülesandeid, planeerida ja viia läbi ülevaatusi ning teatada määratud kriitilisuse ja olulisuse tasemega tulemustest.

Tööjõu juhendamine laiendatud reaalsuses

AVEVA XR for Maintenance pakub turvalisuse suurendamiseks ja olukorrateadlikkuse parandamiseks töötajatele reaalajas, kergesti jälgitavaid, visuaalseid, sammsammulisi protseduure ja olulisi teateid, vähendades inimlikke eksimusi. Operaatoritele antakse teavet ka olemasolevate ohtude asukoha kohta, asetades need operaatori asukoha ja hooldatava vara kohale.

AVEVA XR for Maintenance hõlbustab teadmiste kogumist ja edastamist töötavate meeskondade vahel, kiirendades koostööd probleemide kiiremaks lahendamiseks. Operaatorid on paeluva fotorealistliku koolituskeskkonna kaudu ühendatud dünaamilise protsessisimulatsiooni ja paneelioperaatori liidestega, et tagada meeskonna täielik väljaõpe. Selleks rakendatakse operaatori arendamiseks ja hindamiseks korratava struktureeritud õppekavaga kogemuslikku õppemeetodit.

Ühendamine ja kogumine

Tööstusteabe haldamine

Tänapäeva tööstusettevõtted tekitavad tohutul hulgal andmeid, kuid tööstusteabe haldamine ei tähenda ainult andmete kogumist ja säilitamist. Oluline on nende andmete uutel viisidel kasutamine leidmaks uusi võimalusi, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi.

Tõhus teabehaldus vabastab teie andmed – nii seadmetes, süsteemides kui ka organisatsiooni andmehoidlates olevad – ja ühendab need äriteabega, et anda tegevusest põhjalik ülevaade. Visual APM aitab ettevõtetel probleeme otsida ning trende kiiremini ja täpsemalt tuvastada, muutes kinnijäänud andmed reaalajas infovoogudeks.

Tööstuslikud suurandmed

Igal nädalal arhiveeritakse rohkem kui kolm triljonit sündmust. See teeb AVEVA Enterprise Data Managementi ideaalseks tööriistaks tegevus- ja äriteabe kogumiseks, salvestamiseks, kuvamiseks, analüüsimiseks ja esitamiseks, muutes reaalajas andmed kasutatavateks ülevaadeteks.

AVEVA Enterprise Data Management on äärmiselt skaleeritav tarkvaraplatvorm, millel on seadmetest ja tootjast sõltumatu liides. See võimaldab teil ühendada sajad äri-, juhtimis- ja automatiseerimissüsteemid ning edastada reaalajas ja varasemaid andmeid õigetele inimestele, õiges vormingus ja õigel ajal.

Tehniline teave

Erinevate teabeallikate ühendamiseks ning kasutajatele projekti- ja varateabe üle kontrolli andmiseks kogu projekti elutsükli vältel vajavad ettevõtted keskset varateabe hoidlat.

AVEVA Asset Information Management on tehnoloogia ja tegevuste põhjalik veebipõhine lahendus, mis suudab kogu ettevõttele pakkuda juurdepääsu teabele ja täita visualiseerimisvajadusi. See võimaldab kasutajatel koguda, ühendada, kasutada ja visualiseerida varaandmeid kõigist võimalikest allikatest, nagu dokumendid, joonised, registrid, 3D-mudelid ja tegevuse andmebaasid.

Kokkuvõte

Seadmed on igas tööstusettevõttes kesksel kohal ja nende optimeeritud hooldus on kasumlikkuse, töökindluse ja ohutuse saavutamiseks väga oluline. APM-ga optimeeritud IT- ja OT-andmeid suurandmete analüüsiga ühendava hooldusprogrammi eesmärk on määratleda tegevused, mis parendavad seadmete töökindlust, kasutatavust ja suurendavad ROI-d.

Aveva Wonderware APM platvorm pakub valmis tööriistu optimaalse APM-i jaoks lahenduste leidmiseks erinevates tööstusrakendustes.

Klinkmann Eesti AS on ametlik Aveva Wonderware APM tarkvara edasimüüja ja tehnilise toe osutaja.

Küsi tarkvara kohta lisa saates e-kiri aadressile [email protected] või helistades 668 4500.

Liitu Tööstusuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Tööstusuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Harro PuusildTööstusuudised.ee juhtTel: 519 355 24
Toomas KeltTööstusuudiste toimetajaTel: 50 72 816
Anu SoometsSündmuste programmijuht Tel: 5164397
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077