Toostusuudised.ee uudiskirjaga liitumine

Toostusuudised.ee uudiskiri kajastab olulisemaid tööstusteemalisi uudiseid Eestist ja välismaalt. Uudiskiri ilmub kord nädalas.

Toostusuudised.ee uudiskirjaga liitumine

Täname, et tellisid Toostusuudised.ee uudiskirja!

Saatsime Sinu e-posti aadressile liitumise kinnituskirja. Kui kinnituskiri pole Sinuni jõudnud, kontrolli, kas sisestasid aadressi õigesti. Küsimuste korral võta ühendust harro@toostusuudised.ee. Tellitud uudiskirjast saad loobuda iga saadetud uudiskirjaga.