8 soovitust järjepideva pakendiarvestuse tagamiseks

Grant Thorton Rimess audiitor Tarmo Rahkama andis Äripäeva toostusuudised.ee pakendiaruande auditeerimise loengul ettevõtetele 8 soovitust järjepideva pakendiarvestuse tagamiseks.

Mida peab tegema pakendiettevõte järjepideva pakendiarvestuse tagamiseks?
Protsesside sujuvaks toimimiseks soovitab audiitor kaardistada järgmise info:
1. Millised on ettevõtte tegevusvaldkonnad?
2. Millise tegevusega kaasneb pakend (välja tuua pakendite tekkimise
momendid sh import, EÜ sisesed soetamised, omatarbeks kasutusele võtmine, müük)?
3. Milliseid pakendiliike ja pakendeid (müügipakend, veopakend, rühmapakend) ettevõttes kasutatakse?

4. Kuidas peetakse pakendite arvestust (raamatupidamisetarkvara, laoarvestus, eraldi programmi väline arvestus, jne)
5. Kuidas toimub arvestus pakendimaterjali massi üle (arvestusmeetod, -
mudel)
6. Kuidas saadakse pakendite kaaluandmed (ise teostatud kaalumised, pakendatud kauba tarnija poolt saadud info)
7. Kas ettevõte kogub ise oma pakendeid (kui jah, siis milliseid pakendeid) ning kuidas on see organiseeritud (taaskasutusse suunatud pakendite kohta saadud taaskasutustõendid)
8. Kas ettevõte on sõlminud taaskasutusorganisatsiooniga pakendite kogumise ja taaskasutamise lepingu

Peamised pakendiettevõtjate liigid on järgnevad (3):
• Pakendatud kauba tootja, pakendaja
• Pakendatud kauba maaletooja
• Pakendatud kauba müüja (Kaubandusettevõte)

Pakendiettevõtja kohustused
• Kohustub pidama pakendimaterjali massi üle pidevat arvestust pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa
• Peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud
pakendijäätmed koguma ja taaskasutama ning kandma sellest
tulenevad kulud.

• Kannab pakendile või pakendi etiketile tagatisraha märgise, millele on
kehtestatud tagatisraha

NB! Pakendimaterjali massi üle arvestuse pidamise kohustus jääb pakendiettevõtjal (PE) alles kui kohustused on taaskasutusorganisatsioonil (TKO) kirjaliku lepingu alusel üle antud. TKO esitab andmed üks kord aastas PE-te lõikes pakendiregistrisse.

Pakendiaruande auditeerimine
Audiitor
:
• tutvub kliendi tegevusega nii, et tal on sellest hea ülevaade
• kaardistab pakendite ringluse ettevõttes
• selgitab, kas kõik pakendi liigid on arvestuses olemas
• viib läbi kontroll-kaalumised ja laiendab tulemust analüütiliselt
üldkogumile
• viib läbi kehtestatud arvestusmudeli rakendamise aritmeetilise kontrolli
• koostab kokkuvõtte oma tähelepanekutest ning vajadusel esitab
ettevõtte juhtkonnale soovitused süsteemi täiendamiseks

Pakendiaruande kontrolli tulemus
• Pakendiaruande kontrolli tulemusena koostab audiitor aruande, kus ta
kinnitab pakendiaruande vastavust pakendiseaduse asjakohastele
paragrahvidele.
• Kui töövõtu käigus tuvastatakse kuni 5%-line kõikumine, ei loeta seda
järelevalve organisatsioonide poolt pahatahtlikuks – aktsiisiarvestuse
puhul arvestatakse üle makstud osa ettemaksuks, vähem makstud osa
peale esitatakse täiendav arve.

Enimlevinud väärarusaamad
Erinevad põhjused, miks ettevõtted ei ole end pakendiettevõtjana
defineerinud, kuigi tegelikult oma olemuselt seda ollakse:
• Ettevõtted ei saa aru, et nad on pakendiettevõtted (ise ei pakenda,
järelikult ei ole) – ettevõtja toob pakendatud kaupa Eestisse, seega on ta
esimesena turul ringlusesse suunaja ja ta tuleb pakendite osas arvestust
pidada ning neid deklareerida
• Korduvkasutus ja taaskasutus – ei ole sama mõiste
• Pakend on korduvkasutatav, kui pakendit on võimalik kasutada mitu
korda samal eesmärgil (levinumad korduvkasutuspakendid on
puitalused, metallist balloonid).
• Taaskasutus tähendab kogutud pakendimaterjali
ümbertöötlemist ja uuesti ringlusse laskmist.

• Kui jäätmekäitleja poolt on väljastatud tõend pakendi äraviimise kohta, siis
on ettevõtte kohustused taaskasutamise osas täidetud.
• Jäätmekäitleja poolt ära viidud pakend ei tähenda alati, et need on taaskasutusse suunatavad!
• Pakendite taaskasutuse kohta tuleb alati saada (nõuda) taaskasutustõend!

Osale arutelus

  • Annika Matson

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Tööstusuudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Statistika

Valdkonna töökuulutused

HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS ootab tööle MEHAANIKUT

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

20. jaanuar 2019

Teabevara